Sekiz basamaklı yoga sisteminin dördüncü basamağı olan pranayama, somuttan soyuta doğru olan akışta önemli bir geçiştir. Pranayama, nefes ve enerji ile bağ kurmak demektir. Yüzlerce pranayama tekniği vardır ancak çok azı bilinmektedir. Bu seanslarda kadim pranayama teknikleri tek tek ele alınarak deneyimlenmektedir. Tüm seviyelere uygundur.

Yoga ile bugün tanış!